OSTROŻNOŚĆ

„Ostrożność” obowiązuje zawsze i wszędzie, tzn. w każdej istniejącej sytuacji na drodze, od momentu wyjścia z domu do jego powrotu. Dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz innych osób przebywających na drodze lub w jej pobliżu:

kierujących

pasażerów znajdujących się w pojeździe lub na pojeździe

-    pieszych;

Rozważne i ostrożne prowadzenie pojazdu polega na przedsięwzięciu przez kierowcę wszystkich tych czynności, które według obiektywnej oceny są niezbędne dla zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa ruchu w danej sytuacji, oraz na powstrzymywaniu się od czynności, które według tejże oceny mogłyby to bezpieczeństwo zmniejszyć. Stan taki jest uzależniony od:

- znajomości przepisów ruchu drogowego,

- odpowiedniej kondycji psychicznej i fizycznej w czasie jazdy,

- odpowiedniego stanu technicznego pojazdu,

- opanowania sztuki kierowania pojazdem,

- zdolności przewidywania i prawidłowego reagowania podczas jazdy.

SZCZEGÓLNA  OSTROŻNOŚĆ

Kwalifikowaną postacią „ostrożności”, tzn. podwyższoną do granic gwarantujących skuteczność reakcji, przede wszystkim w przypadku zmieniającej się nieoczekiwanie sytuacji na drodze. Dotyczy ona tylko kierujących i pieszych oraz obowiązuje w ściśle określonych przez Kodeks Drogowy miejscach i sytuacjach.

Pieszy przy przechodzeniu przez jezdnię lub torowisko

Kierujący włączający się do ruchu

Kierujący zmieniający kierunek jazdy lub zajmowany pasa ruchu

 Kierujący podczas cofania pojazdem

Kierujący podczas wyprzedzania pojazdem

 Kierujący podczas zbliżania się pojazdem do skrzyżowania

Kierujący podczas zbliżania się do linii przecinania się poza skrzyżowaniem kierunku ruchu pojazdów jadących po tej samej drodze

Kierujący podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych

Kierujący podczas przejeżdżania obok oznakowanego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku

 Kierujący podczas zbliżania się pojazdem do przejazdu dla rowerzystów

Kierujący podczas zbliżania się i przejeżdżania przez przejazd kolejowy

 Kierujący podczas zbliżania się i przejeżdżania przez tory tramwajowe

Kierujący podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

 Kierujący podczas jazdy rowerem po drodze przeznaczonej tylko dla rowerów i pieszych

Kierujący podczas korzystania rowerem z chodnika

 Kierujący podczas przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy lub egzaminowania oznaczonego literą „L” i jady za nim

Kierujący podczas przejeżdżania obok pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne, jazdy za nim lub zatrzymywania się w jego pobliżu

 Kierujący podczas omijania pojazdu przeznaczonego do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz przejeżdżania obok autobusu szkolnego

Kierujący podczas omijania pojazdu przewożącego osobę niepełnosprawną

 Kierujący ma obowiązek zachowania „szczególnej ostrożności” również po minięciu znaku ostrzegawczego (A1-34) oraz podczas zbliżania się do migającego lub stałego sygnału żółtego

Kolorowanka Wychowanie komunikacyjne - apel do rodziców

Drodzy Rodzice !

W niezwykle szybkim tempie rośnie liczba wszelkiego typu pojazdów. Dlatego nauka właściwego zachowania w ruchu drogowym to dla naszych dzieci nie tylko poszerzenie wiadomości o otaczającym je świecie, ale i pomoc, która może uratować życie.

Więcej